lördag 8 oktober 2011

Manodepressivitet & mina tankar...

Jag har insett...att jag klart & tydligt söker tröst i olika saker som egentligen inte är bra för mig vilket är det största tecknet i just Manodepressivitet. Mest har det varit att jag shopat egentligen bara för att fylla ett tomrum, flytt in i filmers & böckernas värld, men genom åren har det även varit att jag snattat/stulit, hållit på den droger, lyxprostituerat mig, försökt att ta livet av mig, fått ätstörningar, försökt att hitta min identitet med olika klädstilar, musikstilar & olika metoder. Ja, att vara någon jag inte är. Jag har tidigare när jag var yngre knullat runt & haft totalt icke känslokall sex utan bara knullat för att knulla, plogat igenom killar/pojkvänner som om dom vorre en förbrukningsvara, men ändå kanske velat ha någon form av bekäftelse att man är bra, ja bra i sängen, att man är snygg, ja helt enkelt att känna sig behövd.

Humörsvängningar som kan vara från att ena stunden vara hur gullig som helst, till att vara en ren bitch eller totalt bryta ihop & gråta. Det har alltid dock varit att jag stått starkt på bena fortfarande för jag lever & står starkt på jorden även om det ibland känns som om livet är rent förjävligt, så har jag överlevt mycket hemskt i mitt liv. Mobbning i ca 12 år, överdos, misshandel, sexuellt utnyttjad, förlorat min fästman 2 veckor innan vårat bröllop & mycket annat jobbigt som gjort att jag mått skit.

Ja min blogg heter ju inte Den Nakna Sanningen för intet ändå & jag står för den jag är & den jag varit. Visst kan jag ångra att jag gjort en hel del, men hade jag inte gjort dom hade jag inte lärt mig av mina misstag & jag hade inte blivit den människa jag är idag. Är dock en helt annan människa idag...

Manodepressivitet

Symtom och diagnos.

Stora variationer i hur sjukdomen utvecklas...

Sjukdomsförloppet vid manodepressiv sjukdom kan se mycket olika ut för olika personer och kan även förändras med tiden.

Jag har insett & hoppas att jag snart får den utredningen som jag talat med min läkare om att få testa om jag har Manodeprissivitet.

Detta är endast kortfattad fakta om denna sjukdom & mer finns att läsa på länken längre ner i detta inlägg.

Sjukdomen kallas även bipolär sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.

Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren. Risken att insjukna är större om man har en nära släkting som har sjukdomen. Jag har kommit fram till att jag tror att min gammelfarmor, alltså min farfars mor hade detta då hon hade liknande symptom när jag fått höra om hennes liv.

Mani

Vanliga symtom i den maniska fasen är:

- förhöjd sinnesstämning
- ökat självförtroende
- överaktivitet
- irritabilitet.
- ökad sexuell lust

Ibland minskar också sömnbehovet. Andra symtom kan vara att man gör vidlyftiga ekonomiska och sexuella utsvävningar. Om man inte får behandling kan det leda till att man blir aggressiv, orolig och omdömeslös. Det kan ibland gå så långt att man måste gripas av polis och tvingas till psykiatrisk vård.
Manier kan vara kraftiga med psykotiska symtom, så kallad bipolär sjukdom typ 1, eller lindrigare med endast lätt ökad aktivitet, så kallade hypomanier eller bipolär sjukdom typ 2. Om man får en svår mani kan man bli så uppvarvad att man tappar omdömet. Man kan också bli så aggressiv att man blir farlig för sig själv och andra.
Vid depression finns risk för självmordsförsök och självmord. Därför behöver man ofta få vård på sjukhus, medicin och vara sjukskriven under den tid det tar att tillfriskna.

Vanligen börjar sjukdomen med några depressiva episoder före den första maniska perioden. I början kan det ta tre till fyra år mellan återfallen.
Ibland förekommer så kallade blandepisoder med både maniska och depressiva symtom samtidigt. Sjukdomsepisodernas längd varierar också. En del har mycket långvariga manier och depressioner, medan andras symtom endast varar några få dagar.
De flesta som har manodepressiv sjukdom är helt utan symtom mellan sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar eller konstanta depressiva eller maniska symtom.

Depression

Vid depression brukar man ha de flesta av följande symtom:

- nedstämdhet
- håglöshet
- glädjelöshet
- koncentrationssvårigheter
- dåligt självförtroende
- sömnbesvär
- ökad eller minskad matlust
- känsla av hopplöshet
- minskad sexuell lust.

Om depressionen djupnar blir man ibland trött på livet och kan få självmordstankar. Det är viktigt att man söker hjälp, eftersom symtomen kan förvärras om man inte får behandling.

Snabb pendling mellan mani och depression

Sjukdomen kan ibland förändras så att man snabbt pendlar mellan depression och mani. Om man har fyra eller fler episoder av mani eller depression under ett år kallas tillståndet rapid cycling.

Ibland är svängningarna ännu snabbare, och kallas då ultrarapid cycling. Det är vanligare hos kvinnor än hos män. Ofta måste en kombination av olika förebyggande mediciner användas för att man ska få kontroll över sjukdomen.

För att läsa all fakta om det som skrivit om just sjukdomen gå in på: http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/?ar=True

3 kommentarer:

  1. Du är snygg, det det du! <3

    SvaraRadera
  2. Skönt om du kan få en diagnos och sen förstå hur du kan komma vidare ...

    SvaraRadera